محصولات
شماره : 37175
۲۳:۱۲ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴
DC INVERTER ARC WELDER
DC INVERTER MMA 200

دستگاه جوش اینورتر تک فاز 220 ولتتوانایی جوشکاری انواع الکترودها تا قطر 4 میلیمتر.کوچک و سبک با وزن 7 کیلوگرم.جوشکاری با حداقل جرقه و پایداری قوس بالاامکان جوشکاری انواع الکترودها 6013- 6018- 6010 و الکترودهای چدنمجهز به فن خنک کننده دور بالا ومدار ایمنی قطع جریانمدار حفاظت کنترل حرارت و اتصال ...

دستگاه جوش اینورتر تک فاز 220 ولت
توانایی جوشکاری انواع الکترودها تا قطر 4 میلیمتر
.کوچک و سبک با وزن 7 کیلوگرم
.جوشکاری با حداقل جرقه و پایداری قوس بالا
امکان جوشکاری انواع الکترودها 6013- 6018- 6010
و الکترودهای چدن
مجهز به فن خنک کننده دور بالا ومدار ایمنی قطع جریان
مدار حفاظت کنترل حرارت و اتصال کوتاه در ورودی دستگاه

دانلود کاتالوگ


©2011 poshtibankar.com . all rights reserved