محصولات
شماره : 69248
۱۸:۴۱ ۱۳۹۹/۹/۵
MIG MAG 350
MIG MAG 350

دستگاه جوش قوس الکتریکی تحت پوشش گاز( سه فاز )

تنظیم دلخواه با گستره وسیع
سرعت جوشکاری زیاد با نرخ رسوب بالا
مناسب برای جوشکاری آهن، استینلس استیل، ورقهای نازک یا ضخیم و لوله ها
ISO،IEC طراحی مطابق با استانداردهای بین المللی
دوره ضمانت با پشتیبانی و خدمات

(دستگاه جوش قوس الکتریکی تحت پوشش گاز(سه فاز

تنظیم دلخواه با گستره وسیع 
سرعت جوشکاری زیاد با نرخ رسوب بالا
مناسب برای جوشکاری آهن، استینلس استیل، ورقهای نازک یا ضخیم و لوله ها
ISO،IEC طراحی مطابق با استانداردهای بین المللی
دوره ضمانت با پشتیبانی و خدماتWide range of action
High welding speed with high deposition rate
Suitable of welding steel stainlees steel & thich or thin plate
Disigned according to international standards IEC،ISO
Two years guarantee

©2011 poshtibankar.com . all rights reserved