محصولات
شماره : 69250
۱۸:۵۱ ۱۳۹۹/۹/۵
DC INVERTER DIGITAL MMA 500
DC INVERTER DIGITAL MMA 500

.

توانایی جوشکاری انواع الکترودها تا قطر5 میلی متر به بالا

امکان جوشکاری انواع الکترودها 6010 6013-7018-
 والکترودهای چدن

مجهز به فن خنک کننده دوربالا و مدار ایمنی قطع جریان

جوشکاری با حداقل جرقه و پایداری قوس بالا  

کوچک وسبک با وزن 15 کیلوگرم  

مدارحفاظت کنترل حرارت و اتصال کوتاه در ورودی دستگاه
..

توانایی جوشکاری انواع الکترودها تا قطر5 میلی متر به بالا

امکان جوشکاری انواع الکترودها 6010 6013-7018-
 والکترودهای چدن

مجهز به فن خنک کننده دوربالا و مدار ایمنی قطع جریان

جوشکاری با حداقل جرقه و پایداری قوس بالا  

کوچک وسبک با وزن 15 کیلوگرم  

مدارحفاظت کنترل حرارت و اتصال کوتاه در ورودی دستگاه
©2011 poshtibankar.com . all rights reserved