محصولات
شماره : 69251
۱۸:۵۲ ۱۳۹۹/۹/۵
INVERTER TIG WELD 200 DUAL
INVERTER TIG WELD 200 DUAL

توانایی جوشکاری انواع الکترودها تا قطر4 میلی متر

امکان جوشکاری انواع الکترودها 6010 6013-7018-
 والکترودهای چدن

مجهز به فن خنک کننده دوربالا و مدار ایمنی قطع جریان

جوشکاری با حداقل جرقه و پایداری قوس بالا  

کوچک وسبک با وزن 7 کیلوگرم  

مدارحفاظت کنترل حرارت و اتصال کوتاه در ورودی دستگاه

توانایی جوشکاری انواع الکترودها تا قطر4 میلی متر

امکان جوشکاری انواع الکترودها 6010 6013-7018-
 والکترودهای چدن

مجهز به فن خنک کننده دوربالا و مدار ایمنی قطع جریان

جوشکاری با حداقل جرقه و پایداری قوس بالا  

کوچک وسبک با وزن 7 کیلوگرم  

مدارحفاظت کنترل حرارت و اتصال کوتاه در ورودی دستگاه

©2011 poshtibankar.com . all rights reserved