تورچ جوشکاری

تورچ جوشکاری برای انجام فرایند جوش نیاز به ابزار های مختلفی از جمله دستگاه جوش، تورچ جوشکاری، الکترود و … ... ادامه مطلب

جوش تیگ

جوش تیگ تعریف جوشکاری تیگ نام TIG از ایالات متحده آمریکا می آید و مخفف تنگستن گاز بی اثر است. ... ادامه مطلب