هدف ما

هدف شرکت دستیابی به تکنولوژی‌های روز در این رشته میباشد و امیدواریم که با بالابردن اطلاعات فنی و تکنیکی در این زمینه بتوانیم ساخت این نوع دستگاه‌ها را بومی کنیم و از صفر تا صد تولید این دستگاه ها را در داخل انجام دهیم.

به امید آن روز

هدف ما

هدف شرکت دستیابی به تکنولوژی‌های روز در این رشته میباشد و امیدواریم که با بالابردن اطلاعات فنی و تکنیکی در این زمینه بتوانیم ساخت این نوع دستگاه‌ها را بومی کنیم و از صفر تا صد تولید این دستگاه ها را در داخل انجام دهیم.             به امید آن روز

نتایج ما

ما چه کرده ایم؟

20+سال ها تجربه
5+مهندسین خبره
25پرسنل
1kپروژه های انجام شده

همکاران ما

همکاران ما